23
juni

In de kijker: Huuradvies Hasselt

Huuradvies Hasselt is een vzw die zich voornamelijk bezighoudt met het verlenen van advies met betrekking tot het huurrecht. Dit advies wordt verleend door studenten rechten van de UHasselt die zich gespecialiseerd hebben in huurrecht. Zij hebben een bijkomende vorming genoten en hebben een examen afgelegd alvorens als adviesverlener op te kunnen treden.

De vzw staat open voor iedereen. Zowel studenten, particulieren, huurders en verhuurders kunnen bij hen terecht. Telkens zal er een mondeling advies gegeven worden waarbij de vraag van de advieszoeker wordt beantwoord. Bovendien is het volledig gratis.

Het geven van huuradvies is het hoofddoel van deze vzw maar daarnaast worden er ook nog externe evenementen georganiseerd die allemaal betrekking hebben op huur zoals lezingen, workshops, …

Een vzw door studenten maar voor iedereen.
Voor al jouw vragen omtrent huurrecht bent je dus welkom bij huuradvies!
Meer info: huuradvieshasselt.be