blog-3
12
maart

!! Belangrijke info in kader van Coronavirus !!

Ook op kot is de gezondheid van onze studenten prioriteit.

We vragen dat je de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid nauw opvolgt. Dit houdt in dat we je  vragen om de volgende hygiënemaatregelen strikt op te volgen:

  • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.

  • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

  • Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.

  • Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.

  • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Contacteer je huisarts.

  • Vermijd nauw contact met zieke personen.

  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

  • Drink voldoende water.