Het kot van je dromen kan je via ons kamerbestand bekomen!

Kot@Limburg is de website voor het zoeken naar studentenhuisvesting in Limburg. Het kamerbestand beschikt over een 2.500-tal kamers voor studenten. Deze kamers zijn in orde met de nodige formaliteiten betreffende uitbatingsvergunning en brandverzekering. Een kamer huren uit dit bestand doe je via het gestandaardiseerd modelhuurcontract.

Ga je volgend academiejaar op stage of tijdelijk naar het buitenland, maar wil je ook op kot? Dat kan! Je kan je kot namelijk onderverhuren aan een andere student via onze website kot@limburg.be. Je kot kan dan opgenomen worden op de Erasmuslijst.

Let op, er zijn wel enkele voorwaarden: je moet uiteraard in het bezit zijn van een modelhuurcontract en een schriftelijk akkoord hebben van de kotbaas voor onderverhuring.

Voor de onderverhuring maak je gebruik van een onderverhuringscontract dat je  op de huisvestingsdienst van jouw instelling kan verkrijgen. Vergeet niet dat je als huurder nog steeds verantwoordelijk blijft voor de acties van de onderverhuurder. Ook blijf jij de huur verder betalen en dient de onderverhuurder op jouw rekening zijn huur te storten.

Indien je interesse hebt om je kamer op de Erasmuslijst te zetten, geef dan je contactgegevens, kotadres en periode dat jij je kot ter beschikking wil stellen door aan de huisvestingsdienst van jouw instelling. Wij doen dan de rest.

Ga je volgend academiejaar op stage of tijdelijk naar het buitenland, maar wil je ook op kot? Dat kan! Je kan je kot namelijk onderverhuren aan een andere student via onze website kot@limburg.be. Je kot kan dan opgenomen worden op de Erasmuslijst.

Let op, er zijn wel enkele voorwaarden: je moet uiteraard in het bezit zijn van een modelhuurcontract en een schriftelijk akkoord hebben van de kotbaas voor onderverhuring.

Voor de onderverhuring maak je gebruik van een onderverhuringscontract dat je  op de huisvestingsdienst van jouw instelling kan verkrijgen. Vergeet niet dat je als huurder nog steeds verantwoordelijk blijft voor de acties van de onderverhuurder. Ook blijf jij de huur verder betalen en dient de onderverhuurder op jouw rekening zijn huur te storten.

Indien je interesse hebt om je kamer op de Erasmuslijst te zetten, geef dan je contactgegevens, kotadres en periode dat jij je kot ter beschikking wil stellen door aan de huisvestingsdienst van jouw instelling. Wij doen dan de rest.

Bij problemen kan je de huisvestingsdienst van jouw instelling contacteren. Je vindt de contactgegevens onderaan deze site.

Heb je last van je buren? Meestal is de overlast onbedoeld. Klop even bij ze aan en maak een vriendelijk praatje. Vaak lost dat het probleem al op.

Houdt de overlast toch aan neem dan zeker contact met ons op.  

Bij praktische problemen neem je best contact met je koteigenaar.

Ga niet lukraak op zoek naar een studentenkamer. Nestel je even achter je computer en ontdek wat kot@limburg te bieden heeft. Via onze zoekmachine kan je jouw zoektocht  naar een leuke kamer om je studententijd in door te brengen, starten.  Aan de hand van diverse criteria kan het zoeken van start gaan. Je krijgt foto’s en informatie te zien van de verschillende kamers die opgenomen zijn in het Limburgs kamerbestand. Zo kan je in een oogopslag zien welke kamers beschikbaar zijn en waar ze gelegen zijn.

De beste periode om op zoek te gaan naar een studentenkamer is april/mei. Wanneer je vroeger op zoek gaat, bestaat de kans dat het aanbod beperkt is. In het kamerbestand vind je meer dan 2.500 kamers terug, voor iedereen wat wils.

Goed begonnen is half gewonnen! Denk dus goed na bij het nemen van een kot. Het wordt je “thuis” voor de komende periode en moet daarom een plaats zijn waar jij je goed voelt. Ben je een sociaal dier en wil je graag in een levendig huis wonen? Dan is een kot met een gemeenschappelijke keuken ideaal voor jou. Ben je een echte chef en is de keuken jouw heiligdom? Dan is een studio misschien een betere keuze. Woon je graag dichtbij de campus of vooral dichtbij je vrienden? Al deze vragen bepalen mee de keuze van jouw kot. Ga na wat jij belangrijk vindt en welk kot bij je persoonlijkheid past.

Bekijk op kot@limburg de mogelijkheden en filter in het aanbod op de criteria die voor jou belangrijk zijn. Zo kan je gericht op zoek gaan, om een kot te vinden dat bij je past!

Het aanbod van kot@limburg is vrij divers. Je vindt meer dan 2500 kamers bij meer dan 200 eigenaars verspreid over Diepenbeek, Genk en Hasselt. Het aanbod gaat van grote studentenhuizen tot kamers met een eigenaar die inwoont bij de studenten. Er is voor ieder wat wils. Sommige van onze kamers zijn bemeubeld, sommige niet. Je maakt best op voorhand duidelijke afspraken met de eigenaar welke meubels deel van je kamer uitmaken.

Ja, dat kan! Kot@limburg raadt huurders aan om een studentenkamer te bezoeken voordat een contract wordt ondertekend. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan. Tijdens de openkotdag kan je bovendien verschillende koten vrijblijvend bezoeken.

De openkotdagen vallen samen met de infodagen van de Hogeschool PXL, UC Leuven-Limburg en de Universiteit Hasselt. Een overzicht van deelnemende koteigenaars vind je hier terug.

De meeste eigenaars kan je herkennen aan deze affiche . Je kan ook altijd checken op de website of jouw kot in het kamerbestand staat.

Wij doen ons best om ons aanbod up to date te houden. Hiervoor rekenen we op de medewerking van de kotbaas. Indien je twijfelt over beschikbaarheid neem je best contact op met de kotbaas.

Alle kamers die op kot@Limburg.be staan, zijn verplicht een modelhuurcontract te gebruiken. Dit modelhuurcontract  wordt jaarlijks geëvalueerd door de huisvestingsdiensten van de onderwijsinstellingen, in samenwerking met juristen en het huurderssyndicaat.

Je krijg ook een gratis verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid als je een kopie van jouw huurcontract inlevert vóór 31 oktober bij de huisvestingsdienst van jouw onderwijsinstelling.

Ook bij problemen of vragen kan je steeds terecht bij de huisvestingsdienst van jouw onderwijsinstelling. Bij praktische problemen kan je best je kotbaas contacteren.

De huurprijzen van studentenkamers in Limburg liggen gemiddeld rond 319 euro per maand. Het betreft een all-in huurprijs waarbij enkel nog bijkomende kosten voor energie, water en internet/telefoniekosten gevraagd worden.

In academiejaar 2019-2020  betaal  je voor een studio gemiddeld 398 euro per maand en voor een kamer 276 euro per maand. Het type kamer, de oppervlakte en de eigen voorzieningen bepalen de huurprijs. Ook de buurt en de energieprestatie spelen een rol.

De kamers voldoen aan alle wettelijke voorwaarden. Dit houdt in dat de eigenaar een goedkeuring moet hebben van de stad of gemeente om de kamers aan studenten te verhuren De brandweer doet ook technische inspectie van het pand. De eigenaar sluit ook een verzekering af voor het gebouw.

Ja! Voor de verhuurder een uitbatingsvergunning krijgt, vindt er een inspectie plaats door de brandweer. Na een positieve inspectie wordt een uitbatingsvergunning uitgereikt.

Indien je huurt met een modelhuurcontract en hiervan een kopie van binnenbrengt op de huisvestingsdienst van jouw onderwijsinstelling, zal er een gratis huurdersaansprakelijkheidsverzekering voor jou afgesloten worden. Deze verzekering dekt schade (waterschade, brandschade, bliksem/ontploffing/kortsluiting) aan je studentenkamer. Schade aan je persoonlijke spullen valt in principe onder de familiale verzekering van je ouders. Dit vraag je best even na bij de verzekeringsmakelaar van je gezin. Lever dus voor 31 oktober een kopie van je modelhuurcontract binnen op de huisvestingsdienst van je onderwijsinstelling en ontvang deze gratis huurdersaansprakelijkheidsverzekering!

Studenten van de Universiteit Hasselt, UC Leuven-Limburg en Hogeschool PXL kunnen zich in Hasselt domiciliëren, om het even op welke campus ze onderwijs volgen. Ze dienen echter aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • een eigen inkomen kunnen aantonen (bijvoorbeeld uitkering OCMW),
  • een huurcontract en het schriftelijk akkoord van de verhuurder kunnen voorleggen
  • voltijds dagonderwijs volgen aan één van de drie instellingen.

Indien je hiervoor in aanmerking wilt komen, moet je bij de dienst huisvesting van de stad Hasselt de nodige documenten kunnen voorleggen die bewijzen dat je aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet.

Studenten kunnen geen domicilie op het kotadres nemen in Diepenbeek en Genk. Voor buitenlandse studenten gelden andere regels.

Indien je nog minderjarig bent, dient één van je ouders het huurcontract mee te ondertekenen.

Vergeet zeker ook niet om een plaatsbeschrijving op te stellen voor je inhuist. Zo kan je discussies  bij het verlaten van de kamer vermijden.

In principe blijft het contract gelden voor de hele vooropgestelde huurperiode. Er zijn echter enkele redenen om het contract toch vroeger op te zeggen. Dit gaat voornamelijk over gevallen van overmacht. Je vindt de juiste voorwaarden terug in het huurcontract zelf.

Jouw vraag niet in deze lijst? Geen afdoend antwoord op jouw vraag? Stuur een e-mail naar de huisvestingsdienst van jouw onderwijsinstelling. De contactgegevens vind je onderaan deze site.

Als eigenaar kan u toetreden tot het Limburgs kamerbestand.

U dient volgende documenten voor te leggen:

  • EPC
  • Uitbatingsvergunning
  • Brandverzekering.

U maakt best een afspraak met de huisvestingsdienst van de Universiteit Hasselt. Er wordt dan samen met u een account aangemaakt. Nadien kan u uw gegevens zelf beheren.  

We kunnen u de link naar het kamerbestand opnieuw bezorgen. Je neemt hiervoor best contact op met de huisvestingsdienst van de UHasselt.

Geen reden tot paniek. De huisvestingsdienst kan jou de gegevens bezorgen.

Ja, je persoonlijke gegevens en de gegevens van je kamer, kan je altijd zelf aanpassen.

Enkel de prijzen en kosten kunnen enkel van februari tot eind april door u als eigenaar worden ingegeven.

Via de “applicatie eigenaar” kan u aanduiden welke kamers beschikbaar zijn. U kan ook aanduiden voor welke periode ze beschikbaar zijn (minder dan 10 maanden,  10 maanden of 12 maanden). Als u de kamer op beschikbaar zet, is deze de volgende dag beschikbaar op de website.

Zowel aan de Hogeschool PXL, UC Leuven-Limburg en de Universiteit Hasselt studeren jaarlijks heel wat buitenlandse studenten.

Het gaat om masterstudenten, doctoraatstudenten en uitwisselingsstudenten. Afhankelijk tot welke groep zij behoren kunnen ze 3, 6 of 12 maanden verblijven.

Bij het huisvesten van buitenlandse studenten kom je automatisch in aanraking met cultuurverschillen. De eetgewoonten, hygiëne en sociale omgang verschilt van land tot land. U kan bij de huisvestingsdienst posters bekomen waarin enkele basisregels staan voor de keuken, kamer en badkamer.

De meeste studenten betalen de waarborg in cash. In sommige culturen kent men het begrip waarborg niet.

Enkel het Nederlandstalige contract is rechtsgeldig.  Het Engelstalige contract is louter informatief. Om misverstanden te vermijden kan u dit contract best met hen overlopen. Op deze manier is het bij aanvang duidelijk voor de student wat zijn rechten en plichten zijn.

Belgische studenten kunnen zich enkel onder bepaalde voorwaarden domiciliëren.  Dit is bovendien enkel toegelaten in de stad Hasselt. De student moet aan enkele voorwaarden voldoen: dagonderwijs volgen, toestemming hebben van de koteigenaar, een inkomen hebben.

Niet EU - studenten, die langer dan 3 maanden in België verblijven, zijn verplicht om zich te domiciliëren. Als eigenaar in Hasselt, Diepenbeek of Genk  is het belangrijk ervoor te zorgen dat deze studenten een eigen huisnummer hebben. U kan dit oplossen door met een binnennummering te werken. Met vragen over domicilie kan u terecht bij het woonloket van uw gemeente/stad.
Na de registratie in het stadhuis zal een politieagent langskomen om te controleren of de student daadwerkelijk in de kamer leeft.

Bij het invullen van de contracten moet u er op letten dat, indien een student zijn domicilie heeft op de kamer, hij bovenaan het huurcontract onder “gegevens huurder” het adres van de hoofdverblijfplaats in het buitenland ingevuld wordt.
Onder  “gegevens kotadres” moet het Belgisch kotadres ingevuld worden.

U kan eventueel een ruimte voorzien waar buitenlandse studenten huishoudelijk materiaal (zoals lakens, potten en pannen, bestek,...) kunnen lenen. U kan hiervoor een apart contract afsluiten met de student.

Als de studenten voor 31 oktober hun contract inleveren bij de huisvestingsdienst van hun onderwijsinstelling, wordt er een gratis BA- verzekering voor hen afgesloten. Deze verzekering geldt niet voor doctoraatstudenten.

Alle niet EU - studenten worden verplicht om zich te verzekeren via de mutualiteit. Daarnaast zijn zij ook verzekerd via het Student Insurance Program (SIP). Deze verzekering is inclusief hospitalisering, repatriëring en burgerlijke aansprakelijkheid.

Heeft u een andere vraag? Is het antwoord op de vraag onvoldoende voor uw situatie? Stuur gerust een e-mail naar de huisvestingsdienst UHasselt (huisvesting@uhasselt.be). Wij helpen jou met veel plezier verder.