Richtlijnen d.d. 28.06.2021

Volg de zes gouden regels:

 1. Respecteer de hygiëneregels.
 2. Buitenactiviteiten hebben prioriteit
 3. Denk aan de kwetsbare mensen
 4. Houd 1,5 meter afstand 
 5. Houd je nauwe contacten beperkt
 6. Volg de regels over bijeenkomsten

Welke richtlijnen moet je volgen als je op je kot bent?


Draag zorg voor jezelf en elkaar. Als we met z’n allen de richtlijnen volgen, blijven er veel coronaproof activiteiten en on-campus lessen mogelijk!

Volgende punten zijn belangrijk:

Mondmasker:

1.5 meter afstand kan niet gegarandeerd worden? Mond-neusmasker in het kotgebouw. Draag altijd een mond-neusmasker, behalve als je op je eigen kamer bent. Ook als er bewoners van je kot op je kamer komen, dragen jullie een mond-neusmasker. Zo vermijd je besmetting door infectieuze druppeltjes.

Bezoek outdoor:

Wel:  In een tuin (private ruimte) mag je met max. 50 personen samenkomen, in groepen van 8 personen. Er is geen nachtelijk samenscholingsverbod meer.

Bezoek indoor:

Wel: Je mag maximum 8 externe bezoeker, ontvangen op je kamer. De kamer moet ten alle tijde voldoende verlucht en geventileerd worden. 

Bezoek draagt in de gang een mond-neusmasker.

 

Niet: Kotfeestjes zijn niet toegelaten. 

Gemeenschappelijke delen:

Beperk het aantal personen in de keuken. Een tijdsschema kan hierbij helpen

Draag een mond-neusmasker in de gemeenschappelijke delen. Bijvoorbeeld in de keuken, gang, ... Tijdens het eten mag je je mond-neusmasker afzetten

Persoonlijke bezoekers mogen de gemeenschappelijke delen (keuken, leefruimte, polyvalente ruimte/delen) niet gebruiken.

Sanitaire ruimtes mogen enkel door kotbewoners gebruikt worden. Pas ook hier altijd de hygiënemaatregelen toe

Ontsmet de gemeenschappelijke ruimtes voor en na gebruik

Volgende regels zijn altijd te volgen!

Desinfecteer regelmatig de gemeenschappelijke delen (klinken, lichtknoppen, …)

Ventileer en verlucht de gemeenschappelijke delen en je eigen kamer

Ontsmet/was handen bij het binnen- en buitengaan van het gebouw

Neem een reserve mond-neusmasker mee bij verplaatsingen

 

Neem contact op met je huisarts en volg zijn/haar advies op in verband met afwezigheidsduur en testing.

Blijf in jouw kamer en heb zo weinig mogelijk contact met anderen, ook niet met familie. Ga niet naar de les en niet naar een openbare plaats. Vermijd zeker contact met kwetsbare personen zoals ouderen of mensen met verminderde weerstand. Je blijft minstens 7 dagen thuis en zeker tot zolang je nog symptomen hebt (als je symptomen langer dan 7 dagen duren, blijf je dus langer thuis). Ontvang geen bezoek. Als quarantaine op jouw kot moeilijk of niet mogelijk is, ga dan naar huis. Doe dit alleen of laat je ophalen door iemand uit je persoonlijke bubbel. Neem contact op met je huisarts en volg zijn/haar advies op in verband met afwezigheidsduur en testing.
Moet je naar het ziekenhuis? Bel eerst naar het algemene nummer (Jessa Ziekenhuis 011 33 55 11) en zeg dat je een Covid-19-patiënt bent. De dokters en verplegers maken zich dan klaar. Zo besmet je geen andere mensen.

Volg de instructies van jouw behandelende arts en ga in quarantaine.

Wij adviseren je om bij voorkeur thuis bij je ouders te blijven wanneer je in quarantaine zou moeten. Zo breng je jouw medestudenten zo min mogelijk in gevaar. 

In sommige gevallen ben je genoodzaakt om tijdens je quarantaine op je kot te blijven. Buitenlandse studenten kunnen vaak niet anders dan tijdens hun quarantaine op kot te verblijven. Jouw kotbaas kan je niet verbieden tijdens je quarantaine op je kot te blijven. Je hebt het recht op het volledige genot van het gehuurde goed. De huurovereenkomst moet dus gerespecteerd worden.

Wanneer je kotbaas met jouw overeenkomt om tijdelijk de toegang tot het studentenverblijf af te sluiten, dan heb je niet langer het genot van jouw studentenverblijf en hoeft je de huurprijs niet langer te betalen voor deze periode.

Tijdens je quaraintaine ben je verplicht je aan onderstaande regels te houden:

 1. Ga niet naar buiten;

 2. Laat geen andere personen binnen;

 3. Je mag niet op bezoek gaan;

 4. Zet je ramen open;

 5. Poets elke dag wat je veel aanraakt (bv. deurklinken, kranen, lichtschakelaars, etc);

 6. Blijf weg van de personen die in je huis wonen;

 7. Gebruik andere spullen dan de personen die in je huis wonen (bv. andere borden, handdoeken, etc);

 8. Gebruik een ander toilet, badkamer en slaapkamer dan de personen die in je huis wonen, waar het kan.

Vertaald naar een studentenverblijf, wil dit zeggen dat je apart sanitair voor jou alleen moet gebruiken als het mogelijk is. Afstand houden van andere studenten is curciaal! Je zal dus zoveel als mogelijk de gemeeenschappelijke ruimtes moeten vermijden. Eet zeker niet samen! Bespreek samen met je eigenaar af hoe de reiniging van veel aangeraaktste oppervlakken moet gebeuren.

De verplichting tot quarantaine is een wettelijke verplichting waarvan de niet-nakoming kan bestrafd worden. Als de eigenaar of medestudenten vaststellen dat je deze verplichtingen niet nakomt, kunnen zijn de politie bellen om deze verplichtingen af te dwingen. Dit kan gaan om een boete, maar ze kunnen ook een pv opstellen waarna je je moet verantwoorden voor een rechter (in extreme gevallen).

De overheid start mogelijk het proces van contact tracing op. Wij vragen alvast jouw volledige medewerking hieraan.

Breng PXL, UCLL of UHasselt op de hoogte van de besmetting.

De huidige regelgeving laat niet toe om je huurcontract zomaar te verbreken.


De modelhuurcontracten van ons kamerbestand zijn van bepaalde duur. Ze kunnen enkel verbroken worden als één van de volgende redenen van toepassing is:

Bij het stopzetten van de studies, mits een opzeggingstermijn van twee maanden. De student dient een attest van de onderwijsinstelling voor te leggen aan de verhuurder dat bewijst dat hij/zij zich daadwerkelijk heeft uitgeschreven aan de desbetreffende onderwijsinstelling. De verhuurder mag dit verifiëren bij de onderwijsinstellingen.

 • Bij het overlijden van een ouder of een andere persoon die instaat voor het levensonderhoud van de student, mits een opzeggingstermijn van twee maanden.
 • Bij het overlijden van de student. 
 • In geval van overmacht.
   

Het stopzetten van de fysieke lessen wordt juridisch echter niet gezien als overmacht. Om overmacht te kunnen inroepen voor de beëindiging van de huurovereenkomst, moet er namelijk een reden zijn die het hem/haar, buiten de wil van de huurder om, onmogelijk maakt om in het gehuurde goed te verblijven.

Deze reden is er momenteel niet. Er is momenteel geen plicht om naar huis te gaan en de koten zijn ook niet onbewoonbaar…

We zijn hier dus afhankelijk van de ‘goodwill’ van de eigenaar van je kot. We hebben de eigenaars van het kamerbestand gevraagd om, indien mogelijk, een alternatief scenario in overweging te willen nemen (vb het laten wegvallen van vaste kosten, slechts een deel van de huurprijs aanrekenen, een voortijdige opzeg overeenkomen...).

19 juni heeft de Vlaamse Overheid beslist dat de kosten voor het verbruik van water en energie voor de maanden april en mei onverschuldigd zijn. Dit betekent dat je als student deze kosten kan terugvragen aan jouw verhuurder.


Voor wie? Deze nieuwe regel is van toepassing voor de studenten die hun studieverblijf verlaten hebben voor 1 april 2020 en niet zijn teruggekeerd voor 1 juni 2020.

 Hoe gaat dit in zijn werk? Als student kan je  per e-mail aan jouw  eigenaar een aanvraag tot terugvordering vragen. 

Wanneer? Je  moet deze aanvraag bezorgen ten laatste op de dag dat het huurcontract afloopt. Als het contract in tussentijd is stopgezet dan kan er nog een aanvraag worden ingediend tot twee maanden nadat deze regel in werking is getreden. 

Hoeveel moet er worden terugbetaald? Indien het huurcontract duidelijk bepaalt hoeveel je betaalt voor energie en water, dan kan je die bedragen terugvragen. Betaal je een huurprijs, waarin al de kosten vervat zitten en weet je niet hoeveel je precies betaalt voor energie en water, dan mag je  10% van de huurprijs terugvragen. Als de kosten voor het verbruik van energie en water afzonderlijk aangerekend worden samen met andere kosten, zoals telecommunicatie en/of de belasting tweede verblijven, en weet je niet hoeveel je precies betaalt voor energie en water, dan mag je  10% van de huurprijs en de afzonderlijk aangerekende kosten terugvragen aan de eigenaar.

Tijd? De verhuurder heeft maximum 14 kalenderdagen de tijd om je te betalen. Ze moeten binnen 14 kalenderdagen het bedrag terugbetalen nadat ze jouw vraag voor terugbetaling ontvangen hebben. 

Heeft jouw eigenaar reeds een vermindering van de huurprijs of de kosten toegestaan? 

Dan bereken je best hoeveel je op basis van deze regeling zou mogen terugvragen. Als dit meer is dan mag je het verschil terugvragen. Is dit minder, dan mag je geen terugbetaling meer vragen.


De regeling zelf kunnen jullie terugvinden op de website en in de nota over de maatregelen op de huurmarkt (puntje 1.10). 

Momenteel is er een nieuwe regelgeving in de maak voor het lopende academiejaar. 

Je kan ervoor kiezen om het huren van een kamer nog even uit te stellen. Tot op heden werd er immers nog geen kamertekort vastgesteld in onze provincie.

 Zie je nog langer wachten echter niet zitten, dan geven wij graag een aantal tips mee:

 • Start je zoektocht naar een kot alvast online. Op onze website vind je beschikbare koten, informatie over huurprijs, onkosten, kenmerken, foto’s, enz. Aan de hand van diverse criteria kan je op zoek gaan naar de kamer van je dromen. 
 • Ons aanbod is zeer divers. Stel jezelf daarom eerst even de vraag welke eigenschappen een studentenkamer voor jou persoonlijk moet bevatten. Klein of groot? Liever bij mensen thuis of een studentenhuis? Een kamer of een studio? Wat is de afstand tot de campus? ... Het antwoord op deze vragen maakt je zoektocht een stuk makkelijker. 
 • Heb je interesse in een bepaald kot? Aarzel niet om contact op te nemen met de verhuurder. Alle contactgegevens staan op onze  website. Je kan bijkomende vragen stellen en je contactgegevens achterlaten om verdere afspraken te maken.
 • Lees alvast de modelhuurovereenkomst en onze  fAQ's aandachtig door .

Misschien ben je al online aan het zoeken naar  een studentenkamer voor volgend academiejaar? Uiteraard wil je de kamer graag eerst zien voor je beslist. 

Plaatsbezoeken zijn mogelijk, echter de Corona maatregelen zorgen ervoor dat dit bezoek anders loopt dan normaal.

Tijdens een plaatsbezoek moeten uiteraard nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden.

 • Alle bezoeken gebeuren op afspraak; 
 • Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, de verhuurder en bewoners niet inbegrepen;
 • Bezoeken worden zo georganiseerd dat samenscholing en wachtrijen vermeden worden;
 • Bezoekers dienen zich op het juiste uur aan te melden. Bezoekers wachten buiten of in de wagen tot de vastgoedmakelaar het teken geeft dat ze het pand mogen benaderen; 
 • De veiligheidsvoorschriften worden voorafgaand aan het bezoek nogmaals overlopen. Bezoekers moeten bevestigen dat ze deze zullen naleven; 
 • Voor de start van het bezoek wordt de omgeving gecontroleerd. De verhuurder moet zich er steeds van vergewissen dat het bezoek kan plaatsvinden binnen veilige omstandigheden; 
 • Draag steeds een mondmasker! Deze verplichting geldt zowel voor de verhuurder als voor bezoekers. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt het bezoek afgebroken; 
 •  Er worden steeds voldoende ontsmettingsmiddelen voorzien voor bezoekers;
 •  De regels inzake social distancing (minstens 1,5m afstand) moeten ten volle worden gerespecteerd. Bewoners moeten bij voorkeur in de tuin, op een terras, …, dan wel in één bepaalde ruimte blijven tijdens het bezoek. De verhuurder zal ervoor zorgen dat personen elkaar niet kruisen tijdens het bezoek; 
 • De verhuurder zorgt er vooraf voor dat alle binnendeuren open staan. Hij/zij opent eventuele buitendeuren zelf voor de bezoekers en reinigt na elk bezoek de deurklinken en/of andere voorwerpen die aangeraakt werden (kastdeuren, trapleuningen, zoldertrap,…). De verhuurder voorziet hiervoor de nodige reinigingsdoekjes of ontsmettingsalcohol;
 •  Er wordt ten allen tijde gezorgd voor een goede verluchting van de woning tijdens het bezoek en tussen de bezoeken door. Deuren en/of ramen worden daartoe geopend; 
 •  Er worden zo min mogelijk documenten overhandigd aan de bezoekers. Deze worden bij voorkeur doorgestuurd vooraf of na het bezoek door. Indien er formulieren en/of overeenkomsten ondertekend moeten worden, gebeurt dit bij voorkeur digitaal. Er wordt altijd gekozen voor een digitale oplossing, waar mogelijk. De verhuurder zorgt voor voldoende tijd tussen 2 bezoeken, zodat bezoekers elkaar niet kruisen of er zich wachtrijen vormen. De tussentijd laat ook toe om het pand te ventileren en de andere voorzorgsmaatregelen te respecteren.

Dus indien de eigenaar aan deze maatregelen kan voldoen, is er een mogelijkheid tot plaatsbezoeken. Uiteraard altijd na afspraak en het achterlaten van contactgegevens. 

Kot@Limburg is de website voor het zoeken naar studentenhuisvesting in Limburg. Het kamerbestand beschikt over een 2.500-tal kamers voor studenten. Deze kamers zijn in orde met de nodige formaliteiten betreffende uitbatingsvergunning, EPC en brandverzekering. Een kamer huren uit dit bestand doe je via het gestandaardiseerd modelhuurcontract.

Kot@Limburg is een gezamenlijk initiatief van de hogeronderwijsinstellingen UHasselt, PXL en UCLL. De website wordt beheerd door deze instellingen.

Ga niet lukraak op zoek naar een studentenkamer. Nestel je even achter je computer en ontdek wat kot@limburg te bieden heeft. Denk vooraf goed na over wat voor jou belangrijk is. Het aanbod van kot@limburg is zeer divers. Stel jezelf daarom eerst even de vraag welke eigenschappen een studentenkamer voor jou persoonlijk moet bevatten. Klein of groot? Liever bij mensen thuis of een studentenhuis? Een kamer of een studio? Wat is de afstand tot de campus? Het antwoord op deze vragen maakt je zoektocht een stuk makkelijker. 

Via onze zoekmachine kan je jouw zoektocht naar een leuke kamer om je studententijd in door te brengen beginnen. Aan de hand van diverse criteria kan het zoeken van start gaan. Aan de linkerkant op de startpagina kan je een aantal basiscriteria selecteren zoals stad/gemeente, prijs, enz. Wil je nog gerichter zoeken, klik dan op de knop “geavanceerd zoeken”. 

Je krijgt foto’s en informatie te zien van de verschillende kamers die opgenomen zijn in het Limburgs kamerbestand. Zo kan je in een oogopslag zien welke kamers beschikbaar zijn en waar ze gelegen zijn. Klik je op een kamer, dan krijg je vervolgens alle eigenschappen en kosten te zien. Ook de contactgegevens van de verhuurder zijn hier terug te vinden. Aarzel niet om met de verhuurder contact op te nemen als je bijkomende vragen hebt.

Om een uitgebreid aanbod aan te kunnen bieden, wordt er samengewerkt met verschillende privé-eigenaars die panden hebben in Diepenbeek, Hasselt en Genk. 

De onderwijsinstellingen hebben zelf geen kamers of studio’s in eigen beheer. Daarom maken gesubsidieerde kamers geen deel uit van ons kamerbestand. 

Het is wel mogelijk om via de sociale dienst van je onderwijsinstelling een tussenkomst te krijgen in de huurprijs van je kot. UHasselt studenten krijgen enkel een tussenkomst als ze een kamer huren uit kot@limburg.be

Onze website toont automatisch de beschikbare kamers. In de zoekbalk kan je aangeven of je een overzicht wenst van enkel de beschikbare of van alle kamers. Houd er rekening mee dat de eigenaar de status van zijn kamers soms niet tijdig aanpast. Om zeker te zijn of de kamer van je dromen nog beschikbaar is, neem je best even telefonisch contact op met de eigenaar.

De kamers voldoen aan alle wettelijk voorgeschreven normen inzake attesten brandverzekering, conformiteitsattest en/of uitbatingsvergunning, EPC, enz. Dit houdt in dat de eigenaar een goedkeuring moet hebben van de stad of gemeente om de kamers aan studenten te verhuren. 

De eigenaar is verplicht om een brandverzekering af te sluiten voor zijn gebouw. 

Verder staat de brandweer in voor de technische inspectie van elk pand.

Het aanbod van kot@limburg is divers. Je vindt bijna 2.500 kamers bij meer dan 200 eigenaars verspreid over Diepenbeek, Hasselt en Genk. We werken enkel met verhuurders op de privémarkt en beschikken niet over eigen studentenresidenties. 

Het aanbod gaat van grote studentenhuizen tot kamers met een eigenaar die inwoont bij de studenten. Ook studio’s vind je terug in het kamerbestand. Er is voor ieder wat wils. 

Sommige van onze kamers zijn bemeubeld, andere niet. Je maakt best op voorhand duidelijke afspraken met de eigenaar welke meubels deel van je kamer uitmaken.

Ga niet lukraak op zoek naar een studentenkamer. Nestel je even achter je computer en ontdek wat kot@limburg te bieden heeft. Denk vooraf goed na over wat voor jou belangrijk is. Het aanbod van kot@limburg is zeer divers. Stel jezelf daarom eerst even de vraag welke eigenschappen een studentenkamer voor jou persoonlijk moet bevatten. Klein of groot? Liever bij mensen thuis of een studentenhuis? Een kamer of een studio? Wat is de afstand tot de campus? Het antwoord op deze vragen maakt je zoektocht een stuk makkelijker. 

Via onze zoekmachine kan je jouw zoektocht naar een leuke kamer om je studententijd in door te brengen beginnen. Aan de hand van diverse criteria kan het zoeken van start gaan. Aan de linkerkant op de startpagina kan je een aantal basiscriteria selecteren zoals stad/gemeente, prijs, enz. Wil je nog gerichter zoeken, klik dan op de knop “geavanceerd zoeken”. 

Je krijgt foto’s en informatie te zien van de verschillende kamers die opgenomen zijn in het Limburgs kamerbestand. Zo kan je in een oogopslag zien welke kamers beschikbaar zijn en waar ze gelegen zijn. Klik je op een kamer, dan krijg je vervolgens alle eigenschappen en kosten te zien. Ook de contactgegevens van de verhuurder zijn hier terug te vinden. Aarzel niet om met de verhuurder contact op te nemen als je bijkomende vragen hebt.

In het kamerbestand vind je meer dan 2.500 kamers terug, voor ieder wat wils.

De beste periode om op zoek te gaan naar een studentenkamer is april/mei. Wanneer je vroeger op zoek gaat, bestaat de kans dat het aanbod nog beperkt is. Soms weten verhuurders nog niet welke kamers allemaal beschikbaar zullen zijn. Vanaf april hebben verhuurders vaak al meer duidelijkheid.

Goed begonnen is half gewonnen! Denk dus goed na bij het huren van een kot. Het wordt je “thuis” voor de komende periode en moet daarom een plaats zijn waar jij je goed voelt. Ben je een sociaal dier en wil je graag in een levendig huis wonen? Dan is een kot met een gemeenschappelijke keuken ideaal voor jou. Ben je een echte keukenchef en is de keuken jouw heiligdom? Dan is een studio misschien een betere keuze. Woon je graag dichtbij de campus of vooral dichtbij je vrienden? Al deze vragen bepalen mee de keuze van jouw kot. Ga na wat jij belangrijk vindt en welk type kot bij je persoonlijkheid past.

Bekijk op kot@limburg de mogelijkheden en filter in het aanbod op de criteria die voor jou belangrijk zijn. Zo kan je gericht op zoek gaan, om een kot te vinden dat bij je past!

De meeste eigenaars kan je herkennen aan deze affiche.

Je kan ook altijd checken op de website of jouw kot in het kamerbestand kot@limburg staat.

Ja, dat kan! Kot@limburg raadt huurders aan om een studentenkamer te bezoeken voordat een contract wordt ondertekend. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan. Tijdens de openkotdag kan je bovendien verschillende koten vrijblijvend bezoeken. Hou de website in de gaten voor de data.

De openkotdagen vallen samen met de infodagen van de Hogeschool PXL, UC Leuven-Limburg en de Universiteit Hasselt. Een overzicht van deelnemende koteigenaars vind je hier terug.

Opgelet! Tijdens deze coronatijden zijn plaatsbezoeken mogelijk onder strikte voorwaarden. Meer details hierover, vind je hier.

Alle kamers die op kot@Limburg.be staan, zijn verplicht een modelhuurcontract te gebruiken. Dit modelhuurcontract  wordt jaarlijks geëvalueerd door de huisvestingsdiensten van de onderwijsinstellingen, in samenwerking met juristen en het huurderssyndicaat.

Je kan ook een gratis aanvullende  verzekering huurdersaansprakelijkheid ontvangen als je een kopie van jouw huurcontract inlevert vóór 31 oktober bij de huisvestingsdienst van jouw onderwijsinstelling. Kijk op de website van jouw instelling op welke manier je dat kan doen.

Ook bij problemen of vragen kan je steeds terecht bij de huisvestingsdienst van jouw onderwijsinstelling. 

Bij praktische problemen kan je best je kotbaas contacteren.

De kamers voldoen aan alle wettelijk voorgeschreven normen inzake attesten brandverzekering, conformiteitsattest en/of uitbatingsvergunning, EPC, enz. Dit houdt in dat de eigenaar een goedkeuring moet hebben van de stad of gemeente om de kamers aan studenten te verhuren. 

De eigenaar is verplicht om een brandverzekering af te sluiten voor zijn gebouw. 

Verder staat de brandweer in voor de technische inspectie van elk pand.

Het aanbod van kot@limburg is divers. Je vindt bijna 2.500 kamers bij meer dan 200 eigenaars verspreid over Diepenbeek, Hasselt en Genk. We werken enkel met verhuurders op de privémarkt en beschikken niet over eigen studentenresidenties. 

Het aanbod gaat van grote studentenhuizen tot kamers met een eigenaar die inwoont bij de studenten. Ook studio’s vind je terug in het kamerbestand. Er is voor ieder wat wils. 

Sommige van onze kamers zijn bemeubeld, andere niet. Je maakt best op voorhand duidelijke afspraken met de eigenaar welke meubels deel van je kamer uitmaken.

In academiejaar 2020-2021 betaalde je voor een studio gemiddeld 408 euro per maand en voor een kamer 284 euro per maand. Het type kamer, de oppervlakte en de eigen voorzieningen bepalen de huurprijs. Ook de buurt en de energieprestatie spelen een rol.

We streven ernaar om het aanbod zo up-to-date mogelijk te houden. Hiervoor rekenen we op de medewerking van de kotbaas. Indien je twijfelt over beschikbaarheid, neem je best contact op met de verhuurder zelf. De contactgegevens vind je bij elke kamer.

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op je modelhuurcontract. Hierin worden een aantal regels vastgelegd die ervoor zorgen dat iedereen in het studentenhuis op een aangename manier kan samenleven. We geven je wel graag enkele aandachtspunten mee over dit huishoudelijk reglement:

Er mogen geen afspraken in staan die in strijd zijn met het contract (of het decreet), bv. in het contract staat dat de eigenaar enkel met jouw toestemming of in geval van overmacht op je kamer mag. Daarom mag er in het huishoudelijk reglement niet staan dat de eigenaar altijd en zonder toestemming in de kamer mag om herstellingen te doen. Dit is niet geldig.

Misbruik van drugs en alcohol kan ervoor zorgen dat de sfeer op kot niet altijd even aangenaam is voor iedereen. Daarom worden hierover vaak afspraken vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Wat echter niet mag opgenomen worden, is dat de misbruik van alcohol of drugs kan leiden tot een boete of een verbreking van het contract. Enkel de vrederechter kan het contract laten verbreken omwille van het gedrag van een huurder.

Extra kosten mogen opgenomen worden, maar enkel wanneer het gaat om kosten rond  vastgestelde huurschade (verloren sleutel, niet goed gepoetst bij uittrede, beschadigingen aan de muren,...). Wanneer dit opgenomen is in het huishoudelijk reglement weet je ook wel goed op voorhand wat de kosten hiervoor gaan zijn.

Ja! Je huisbaas moet aan een heleboel wettelijke normen voldoen om in orde te zijn met brandveiligheid: zo zijn er een aantal brandvoorkomende, brandbestrijdende en evacuatiemaatregelen en moet de eigenaar ook keuringsattesten en logboeken (wanneer zijn welke toestellen nagekeken op veiligheid) kunnen voorleggen.

Als je een studentenkamer huurt verbind je je ertoe om tijdens de duur van je huurcontract een verzekering af te sluiten die de huurdersaansprakelijkheid tegenover jouw koteigenaar en derden dekt. In de meeste gevallen voorziet de brandpolis van het adres waar je gedomicilieerd bent een dergelijke dekking (vaak zal het gaan om de verzekeringspolis van de ouders of voogd) en hoef je dus geen aparte verzekering af te sluiten. In geval van twijfel, neem contact op met je verzekeringsmakelaar.

Heb je geen bestaande verzekeringspolis die jouw huurdersaansprakelijkheid dekt? Geen probleem, je kan dan gratis een beroep doen op de  aanvullende huurdersaansprakelijkheidsverzekering die de onderwijsinstelling afgesloten heeft. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je een kopie van je modelhuurcontract bezorgen aan je onderwijsinstelling en dit ten laatste op 31 oktober.

Ben je een  doctoraatsstudent? Dan kan je jammer genoeg geen beroep doen op deze huurdersaansprakelijkheidsverzekering en dien je steeds zelf een verzekering af te sluiten.

Schade aan je persoonlijke spullen valt in principe onder de familiale verzekering van je ouders. Informeer zeker even bij de verzekeringsmakelaar van je gezin.

Deze verzekering dekt schade aan je studentenkamer veroorzaakt door water, brand, bliksem/ontploffing/kortsluiting.

Heb je last van je buren? Meestal is de overlast onbedoeld. Klop even bij ze aan en maak een vriendelijk praatje. Vaak lost dat het probleem al op. Indien de overlast toch aanhoudt, neem dan contact op met de koteigenaar of met de huisvestingsdienst van je onderwijsinstelling.  

Voor praktische en technische problemen neem je best contact op met de koteigenaar. Kleine herstellingen zijn ten laste van de huurder. Je vindt hier een lijst van kleine herstellingen.

Bij andere problemen zoals een geschil met de verhuurder mag je ook de huisvestingsdienst contacteren. Zij kunnen bemiddelen of je doorverwijzen voor (gratis) juridisch advies. Je vindt de contactgegevens onderaan deze site.

Ga je volgend academiejaar op stage of tijdelijk naar het buitenland? Dat betekent dan waarschijnlijk dat je je kot tijdens deze periode niet nodig hebt. In deze situatie kan het interessant zijn om je kot aan een andere student te onderverhuren. Onderverhuren kan ook via onze website kot@limburg.be Je kot kan dan opgenomen worden op de lijst voor onderverhuur.

Let op, er zijn wel enkele voorwaarden: je moet uiteraard in het bezit zijn van een modelhuurovereenkomst én een schriftelijk akkoord hebben van de kotbaas voor onderverhuring.

Voor de onderverhuring maak je gebruik van een onderverhuringscontract. Dit kan je per mail digitaal aanvragen bij de huisvestingsdienst van jouw instelling. 

Vergeet niet dat je als huurder nog steeds de eindverantwoordelijkheid hebt over je kamer! Ook blijf jij de huur verder betalen en dient de onderverhuurder op jouw rekening zijn huur te storten. 

Als oorspronkelijke huurder blijf je m.a.w. aansprakelijk voor de contractuele verplichtingen. Vermits jij verantwoordelijk blijft voor je kamer en die in dezelfde staat moet teruggeven aan je verhuurder, is het belangrijk dat je onderhuurder een goede brandverzekering heeft afgesloten voor het geval hij aansprakelijk wordt gehouden voor brand of aanverwante gevaren. Belgische studenten zijn soms verzekerd via de polis van hun ouders maar niet altijd. Dat wordt best nagevraagd door de onderverhuurder.

Indien je interesse hebt om je kamer op de lijst van onderverhuur te zetten, geef dan je contactgegevens, kotadres en periode dat jij je kot ter beschikking wil stellen door aan de huisvestingsdienst van jouw instelling. Wij plaatsen je kot op de website en hopelijk vind je zo een tijdelijke huurder. 

Belgische studenten kunnen zich enkel onder bepaalde voorwaarden domiciliëren. De student moet aan enkele voorwaarden voldoen: dagonderwijs volgen, toestemming hebben van de koteigenaar en een eigen inkomen hebben. In dit geval kan er geen gebruik gemaakt worden van onze modelhuurovereenkomst. De eigenaar is verplicht om een woninghuurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats te gebruiken. Op internet zijn hier voorbeelden van te vinden. 

Studenten kunnen geen domicilie op het kotadres nemen in Diepenbeek en Genk, in Hasselt kan dit soms wel. Voor buitenlandse studenten gelden andere regels.

Niet EU - studenten, die langer dan 3 maanden in België verblijven, zijn verplicht om zich te domiciliëren. De eigenaar kan dit enkel toelaten als hij over vergunde kamernummers beschikt. 

Registratie op het stadhuis is verplicht en na de registratie zal een politieagent langskomen om te controleren of je daadwerkelijk in de kamer leeft. 

Indien de domicilie op de kamer komt, dan moet je er op letten dat bij het invullen van je contract je bovenaan het huurcontract onder “gegevens huurder” het adres van je hoofdverblijfplaats in het buitenland invult. Onder “gegevens kotadres” moet het Belgisch kotadres ingevuld worden.

Uit “Het Vlaams Woninghuurdecreet voor studentenhuurovereenkomsten” (decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, titel III)

Elke meerderjarige persoon (dus iedereen die minstens 18 jaar of ouder is en niet onbekwaam is verklaard) en elke ontvoogde minderjarige kan een geldige huurovereenkomst sluiten. 

Artikel 1124-1125 Burgerlijk Wetboek 

Ook minderjarige studenten kunnen zelf een geldige huurovereenkomst voor een studentenverblijf afsluiten, al worden zij best vertegenwoordigd door hun ouders of een voogd. Als de huurovereenkomst door een minderjarige wordt gesloten, bestaat de kans dat deze overeenkomst nadien nietig wordt verklaard door de rechter. Dit is echter alleen mogelijk als de minderjarige of een van zijn vertegenwoordigers bewijst dat de minderjarige hierdoor benadeeld werd.

Vanuit de huisvestingsdiensten raden we toch aan dat er altijd een ouder of voogd de huurovereenkomst mee ondertekent in geval van minderjarigheid.

In principe blijft het contract gelden voor de hele vooropgestelde huurperiode. Er zijn echter enkele geldige redenen om het contract toch vroeger op te zeggen. Je vindt de juiste voorwaarden terug in de modelhuurovereenkomst zelf, zie Art. 7 Voortijdige beëindiging.

De wijze waarop je je huurcontract opzegt is in principe vrij en niet aan bepaalde vormvereisten onderworpen. Toch kan je best kiezen voor een manier waarmee je een schriftelijk bewijs van je opzeg kan voorleggen indien dat later nodig zou zijn. Daarom is het raadzaam om de opzeg per aangetekend schrijven te versturen naar de verhuurder, of per e-mail met leesbevestiging

Staat jouw vraag niet in deze lijst? Of kreeg je geen afdoend antwoord op jouw vraag? Stuur een e-mail naar de huisvestingsdienst van jouw onderwijsinstelling. De contactgegevens vind je onderaan deze site.

Graag, je bent als eigenaar van studentenkamers in Diepenbeek, Hasselt of Genk, hartelijk welkom op ons kamerbestand! Toetreden tot het Limburgs kamerbestand is gratis!

We vragen dat elke eigenaar van ons kamerbestand een geldig EPC, een uitbatingsvergunning of conformiteitsattest en een brandverzekering heeft. Ook dien je verplicht gebruik te maken van ons modelhuurcontract

Wanneer je interesse hebt, maak je best een afspraak met de huisvestingsdienst van de UHasselt. We leggen je graag de volledige werking uit en maken samen met jou een account aan. Nadien kan je jouw gegevens zelf beheren.

Ja, je kan alle gegevens zelf aanpassen in de databank. De prijzen en de kosten van je kamers kan je enkel zelf aanpassen tussen 1 februari en 30 april. Alle andere gegevens kan je ten alle tijden zelf aanpassen. Hiervoor stellen we ook een handleiding ter beschikking. Maar je mag ook altijd de hulp inroepen van de huisvestingsdienst van de UHasselt.

Wanneer je als nieuwe eigenaar een account krijgt, ontvang je ook een e-mail met een link naar de pagina waar je moet inloggen en je inloggegevens. Je kan best deze e-mail bewaren en steeds vanuit deze link vertrekken. Indien je met Google Chrome als webbrowser werkt, kan het helpen om je ‘cache’ leeg te maken bij je browsergeschiedenis. Vaak lukt het daarna wel om in te loggen.

Ben je de e-mail met de link en je inloggegevens kwijt, geen probleem. De huisvestingsdienst van de UHasselt kan je deze altijd opnieuw bezorgen.

Lukt het ook met deze tips niet om in te loggen, laat het ons dan zeker weten. Dan bekijken we voor jou wat het probleem kan zijn!

We streven ernaar om het aanbod zo up-to-date mogelijk te houden. Hiervoor rekenen we op jouw  medewerking als kotbaas. 

De website toont standaard de beschikbare kamers. Wanneer je in je account de vrijgekomen kamer terug op beschikbaar zet, wordt deze automatisch zichtbaar voor studenten die op de website komen zoeken naar een kamer.  Je kan ook aanduiden voor welke periode de kamer beschikbaar is (minder dan 10 maanden, 10 maanden, 11 maanden of 12 maanden).  Op die manier help je de student gericht te zoeken.

Een student verbindt zich ertoe om tijdens de duur van zijn huurcontract een verzekering af te sluiten die de huurdersaansprakelijkheid tegenover jou als koteigenaar en derden dekt. In de meeste gevallen voorziet de  gezinspolis/familiale van het adres waar de student gedomicilieerd is gratis een dergelijke dekking (vaak zal het gaan om de verzekeringspolis van de ouders of voogd) en hoeft de student dus geen aparte verzekering af te sluiten. Heeft de student geen verzekering die zijn huurdersaansprakelijkheid dekt? Geen probleem, de student kan dan gratis een beroep doen op de  aanvullende huurdersaansprakelijkheidsverzekering die de onderwijsinstelling afgesloten heeft. Deze dekt waterschade, brandschade, bliksem/ontploffing/kortsluiting …, maar niet de inboedel van de student . Om deze  gratis aanvullende  brandverzekering te krijgen, moeten we in het bezit zijn van een kopie van het contract van de student. Deze verzekering geldt niet voor doctoraatsstudenten.

Voor 31 oktober moeten er een kopie van alle contracten ingeleverd worden bij de huisvestingsdienst.

Alle niet EU - studenten worden bijkomend verplicht om zich te verzekeren via het ziekenfonds. Daarnaast zijn zij bij UHasselt ook verzekerd via het Student Insurance Program (SIP). Deze verzekering bevat o.a. ook hospitalisering, repatriëring en burgerlijke aansprakelijkheid.

Belgische studenten kunnen zich enkel onder bepaalde voorwaarden domiciliëren. De student moet aan enkele voorwaarden voldoen: dagonderwijs volgen, toestemming hebben van de koteigenaar en een eigen inkomen hebben. Belangrijk is wel dat je voor deze studenten (en buitenlandse doctoraatsstudenten) geen gebruik mag maken van ons modelhuurcontract. Voor hen ben je verplicht een woninghuurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats te gebruiken. Je vindt hiervoor voldoende voorbeelden op het internet.

Niet EU - studenten, die langer dan 3 maanden in België verblijven, zijn verplicht om zich te domiciliëren. Als eigenaar in Hasselt, Diepenbeek of Genk  is het belangrijk ervoor te zorgen dat deze studenten een eigen huisnummer hebben. Met vragen over domicilie kan je terecht bij het woonloket van uw gemeente/stad.

Na de registratie in het stadhuis zal een politieagent langskomen om te controleren of de student daadwerkelijk in de kamer leeft.

Bij het invullen van de contracten moet je er op letten dat je bovenaan het huurcontract onder “gegevens huurder” het adres van de hoofdverblijfplaats in het buitenland invult. Onder  “gegevens kotadres” moet het Belgisch kotadres ingevuld worden

Zowel aan de Hogeschool PXL, UC Leuven-Limburg en de Universiteit Hasselt studeren jaarlijks heel wat buitenlandse studenten. Het gaat om uitwisselingsstudenten, masterstudenten en doctoraatsstudenten. Afhankelijk tot welke groep zij behoren kunnen ze 3, 6, 12 maanden of meer, verblijven.

Bij het huisvesten van buitenlandse studenten kom je automatisch in aanraking met cultuurverschillen. De eetgewoonten, hygiëne en sociale omgang verschilt van land tot land. Daarom hebben we posters laten maken waarin enkele basisregels staan voor de keuken, kamer en badkamer. Je kan deze bij ons opvragen om ze in je studentenhuis op te hangen.

Denk er ook aan dat enkel het Nederlandstalige contract rechtsgeldig is. We voorzien een Engelstalige vertaling van het modelhuurcontract, maar dit heeft enkel de bedoeling te informeren. Indien mogelijk, raden we je aan om het contract voor de ondertekening te overlopen met de student om achteraf misverstanden te vermijden. Op deze manier is het bij aanvang duidelijk voor de student wat zijn/haar rechten en plichten zijn.

Een buitenlandse student komt niet zoals een Belgische student met heel zijn/haar ‘hebben en houden’ naar hier. Het zou voor hen fijn zijn als er al een basispakket aan huishoudelijk materiaal (zoals lakens, potten en pannen, bestek,...)  aanwezig is op de studentenkamer. Je kan dit altijd aanbieden onder de vorm van ‘bruikleen’ en hier een apart contract rond afsluiten met de student.

Sinds 1 januari 2019 is er een Vlaams Woondecreet in voege gegaan. Dit decreet bevat ook 

een rubriek over studentenkamers. Je vindt hier een beknopt overzicht. Wil je graag alles nalezen, dan kan je dit hier.

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op het contract. Hierin worden een aantal regels vastgelegd die ervoor zorgen dat iedereen in het studentenhuis op een aangename manier kan samenleven. We geven je wel graag enkele aandachtspunten mee over dit huishoudelijk reglement.

Er mogen geen afspraken in staan die in strijd zijn met het contract (of het decreet), bv.: in het contract staat dat je als eigenaar enkel met toestemming van de student of in geval van overmacht op de kamer mag. Dan mag er in het huishoudelijk reglement niet staan dat de eigenaar altijd zonder toestemming in de kamer mag om herstellingen te doen. Dit is niet geldig.

Misbruik van drugs en alcohol kan ervoor zorgen dat de sfeer op kot niet altijd even aangenaam is voor iedereen. Daarom kunnen hierover afspraken vastgelegd worden in het huishoudelijk reglement. Wat echter niet mag opgenomen worden, is dat  misbruik van alcohol of drugs kan leiden tot een boete of een verbreking van het contract. Enkel de vrederechter kan het contract laten verbreken omwille van het gedrag van een huurder.

Extra kosten mogen opgenomen worden, maar enkel wanneer het gaat om kosten rond  vastgestelde huurschade (verloren sleutel, niet goed gepoetst bij uittrede, beschadigingen aan de muren,...). 

Heb je een andere vraag? Is het antwoord op de vraag onvoldoende voor jouw situatie? Laat het ons gerust weten, we helpen je graag verder!